I RUNDA

II RUNDA

III RUNDA

2023

PUCHARU PODKARPACIA W BIEGU NA ORIENTACJĘ

Jeśli nie wiesz o co biega w orientacji sportowej,

przyjedź a my wytłumaczymy wszystko od podstaw.

 

Biuletyn obowiązuje do wszystkich rund

Organizator: Podkarpacki OZOS

Kategorie wiekowe:

Kobiece: K10, K12, K14, K16, K18-21, K35+

Męskie: M10, M12, M14, M16, M18-21, M35-45, M50+

Popularyzacyjne: KM10N, Open, Rodzinna ( min. 1+1 )

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie : www.podkarpackiebno.pl

Potwierdzanie punktów: Zawody zostaną rozegrany przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent (system bezdotykowy AIR+)

Wypożyczenie chipa – 5 zł.

Zagubienie chipa organizatora – 300 zł.

Klasyfikacje , punktacje i nagrody:

Uczestnicy w każdej rundzie Pucharu Podkarpacia zdobywają:

KM10-KM14 – medale za miejsca I-III i dyplomy za miejsca  I-VI

KM16+ – medale i dyplomy za miejsca I-III

Kategorie popularyzacyjne (Open)  – dyplomy I-III

Kategorie popularyzacyjne (KM10N, Rodzinna) – dyplomy za udział

 

Każdy uczestnik za start w każdej z  rund zawodów otrzymuje punkty rankingowe w zależności od zajętego miejsca na danej rundzie.

Tabela punktów rankingowych

I miejsce

 

30

 

II miejsce

 

25

III miejsce

 

20

IV – VI miejsce

 

15

VII – X miejsca

 

10

XI – XX miejsca

 

7

Pow. XX miejsca

 

5

NKL

 

1

Aby liczyć się w rankingu  należy wystartować w co najmniej 2 rundach pucharu oraz wystartować w ostatniej rudzie pucharu. W przypadku tej samej liczby punktów po 3 rundach, wyższe miejsce zajmuje zawodniki który ma więcej miejsc 1.

Pozostałe informacje:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę;

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie;

Zgłoszenie się na zawody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz na publikacje wizerunku związanymi z zawodami;

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;

Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach;

Organizator zapewnia opiekę medyczną;

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów;

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Biuletynu.

2022

PUCHARU PODKARPACIA W BIEGU NA ORIENTACJĘ

Jeśli nie wiesz o co biega w orientacji sportowej,

przyjedź a my wytłumaczymy wszystko od podstaw.

 

Kategorie wiekowe:

Kobiece: K10, K12, K14, K16, K18-21, K35+

Męskie: M10, M12, M14, M16, M18-21, M35-45, M50+

Popularyzacyjne: Open, Rodzinna ( min. 1+1 )

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie : www.podkarpackiebno.pl

Potwierdzanie punktów: Zawody zostaną rozegrany przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent (system bezdotykowy AIR+)

Wypożyczenie chipa – 5 zł.

Zagubienie chipa organizatora – 300 zł.

Klasyfikacje , punktacje i nagrody:

Uczestnicy w każdej rundzie Pucharu Podkarpacia zdobywają medale i dyplomy za miejsca  I-III w kategoriach indywidualnych

Dyplomy za miejsca I – III w kategorii „Rodzinnej”

Każdy uczestnik za start w każdej z  rund zawodów otrzymuje punkty rankingowe w zależności od zajętego miejsca na danej rundzie.

Tabela punktów rankingowych

I miejsce

 

30

 

II miejsce

 

25

III miejsce

 

20

IV – VI miejsce

 

15

VII – X miejsca

 

10

XI – XX miejsca

 

7

Pow. XX miejsca

 

5

NKL

 

1

Aby liczyć się w rankingu  należy wystartować w co najmniej 2 rundach pucharu oraz wystartować w ostatniej rudzie pucharu. W przypadku tej samej liczby punktów po 4 rundach, wyższe miejsce zajmuje zawodnik który ma więcej miejsc 1.

Pozostałe informacje:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie

Zgłoszenie się na zawody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność

Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach

Organizator zapewnia opiekę medyczną

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Biuletynu