logo_lasy_panstwowe
Rekreacja leśna na sportowo

REGULAMIN REKREACJA LEŚNA NA SPORTOWO

ORGANIZATOR: Klub Sportowy MKS San Jarosław

TERMIN I MIEJSCE: 15.07.2023 Tryńcza

START: 10.30

CZ:

Centrum zawodów

MAPA„Tryńcza” 1:10 000 aktualizacja 2021

PARAMETRY:

KATEGORIE:

Rodzinna i KM 10/12

KM 14/16

KM18+

Mistrzowska

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie : www.podkarpackiebno.pl

do 13.07.2023

Opłata startowa: Start w zawodach jest darmowy

Potwierdzanie punktów: Zawody zostaną rozegrany przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent (system bezdotykowy AIR+)

Wypożyczenie chipa – 5 zł.

Zagubienie chipa organizatora – 300 zł.

NAGRODY: Przewidziane są nagrody w postaci medali i dyplomów dla uczestników

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę;

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie;

Zgłoszenie się na zawody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz na publikacje wizerunku związanymi z zawodami;

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;

Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach;

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów;

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Biuletynu.

Interwał startowy – 2 minuty; limit czasu 120 minut