TERMIN I MIEJSCE: 9.04.2022 Rudka

START: 10.30

CENTRUM

MAPA: „Żaby” skala 1:10 000 , aktualizacja 2021

PARAMETRY: 

K10 – 1460m 7 pk

K12 – 2870m 9pk

K14 – 3400m 11pk

K16 – 4300m 12pk

K18/21 – 4710m 14pk

K35+ – 4300m 12pk

M10 – 1460m 7pk

M12 – 3200m 9pk

M14 – 3850m 11pk

M16 – 4330m 13pk

M18/21 – 5510m 15pk

M35/45 – 5020m 14pk

M50+ – 4330 13pk

OPEN – 3850m 11pk

RODZINNA 3200 12pk

ZGŁOSZENIA: do 7.04.2022

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Interwał startowy – 2 minuty; limit czasu 120 minut