MISTRZOSTWA HUFCA JAROSŁAW W BIEGU NA ORIENTACJĘ

Organizator: Komenda HUFCA Jarosław

Partnerzy: UKS Azymut Dębów

Data: 30.04.2023

Godzina startu: 11.00

Miejsce zawodów: Park miejski Jarosław

Kategorie wiekowe:

Zuchy (trasa wstążkowana) – 0.6 km – 3 pk

Kobiece: Harcerki,

Harcerki starsze – 1.2 km – 9 pk

Męskie: Harcerze,

Harcerze starsi – 1.2 km – 9 pk

Instruktorzy i wędrownicy – 1.9km – 11 pk

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie : www.podkarpackiebno.pl

Opłata startowa: Zuchy – 5 złotych, pozostali – 10 złotych

Opłatę należy wpłacić na konto bankowe:

HUFIEC JAROSŁAW 37-500 JAROSŁAW

Numer rachunku: 20 9096 0004 2001 0006 0642 0001

W tytule należy wpisać: Imię Nazwisko osób za które zostaje opłacone wpisowe

Potwierdzanie punktów: Zawody zostaną rozegrany przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent (system bezdotykowy AIR+)

Wypożyczenie chipa – 5 zł.

Zagubienie chipa organizatora – 300 zł.

Klasyfikacje i nagrody:

Zuchy – dyplomy za miejsca  I-VI

pozostałe – medale i dyplomy za miejsca I-III

Pozostałe informacje:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę;

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie;

Zgłoszenie się na zawody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz na publikacje wizerunku związanymi z zawodami;

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;

Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach;

Organizator zapewnia opiekę medyczną;

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów;

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Biuletynu.