PUCHAR BURMISTRZA JAROSŁAWIA W BIEGU NA ORIENTACJĘ

Organizator: MKS San Jarosław

Data: 30.04.2023

Godzina startu: 11.00

Miejsce zawodów: Park miejski Jarosław

Mapa: Park Jarosław 1:3000 e=2,5 aktualizacja 2022

Trasy:

Początkujący – 0.9 km – 9 pk

Średnia – 1.4 km – 10 pk

Długa – 1.9 km – 11 pk

Zgłoszenia: Do 27.04.2023

Opłata startowa: 10 złotych osoba

Potwierdzanie punktów: Zawody zostaną rozegrany przy użyciu elektronicznego systemu potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent (system bezdotykowy AIR+)

Wypożyczenie chipa – 5 zł.

Zagubienie chipa organizatora – 300 zł.

Klasyfikacje i nagrody:

medale i dyplomy z podziałem na kobiety i mężczyzn

Pozostałe informacje:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę;

Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie;

Zgłoszenie się na zawody jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz na publikacje wizerunku związanymi z zawodami;

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;

Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców na udział w zawodach;

Organizator zapewnia opiekę medyczną;

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie trwania zawodów;

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Biuletynu.